logo
Wrecsam Tri Treiathlon/Triathlon
Peldroed Chwaraeon/Sport
Amrywiol Amrywiol/Misc
Wa! Bala Wa! Bala
Canolfan Cywain Canolfan Cywain Centre
Ffair Wledig Country Fair Ffair Wledig/Country Fair
Botwnnog Botwnnog

EVAN L. DOBSON - Ffotograffydd/Photographer

Rwyf wedi bod yn ffotograffydd proffesiynol ers nifer o flynyddoedd ac yn masnachu o dan yr enw ‘Lluniau Dobson'. Yn ystod y cyfnod yma cefais brofiad helaeth mewn gweithio i Bapurau Newydd, Cysylltiadau Cyhoeddus, Gweithgareddau Cyhoeddus a Phreifat, a Chwmnïau Masnachol, Dathliadau Teulu, Aduniadau Ysgolion a Chwaraeon.

Pe baech yn hoffi prynu unrhyw un o'r lluniau hyn a fuasech mor garedig â chysylltu â mi unai drwy lythyr, galwad ffôn neu e-bost. Gweler manylion llawn ar y dudalen cysylltu uchod. Dylid nodi, oherwydd rhesymau ymarferol fod ansawdd y lluniau a ddanghosir yma'n llawer is na'r gwreiddiol. Diolch i chi am barchu'r manylion hawlfraint nodir o fewn y safle.

Cliciwch ar y gair MYNEDIAD isod i weld enghreifftiau o'm gwaith.


I have been a professional photographer for many years and trading as ‘Lluniau Dobson’. During this time I have gained an immense amount of experience in working for Newspapers, Public Relations, Public & Private Functions, Commercial Companies, Family Celebrations, School Reunions and Sports.

My photographs are all for sale and if you would like to make a purchase I would kindly ask you to either contact me by letter, telephone or e-mail. Full details can be seen by linking to the Contact section at the top of this page. For practical reasons the resolution of the photographs shown are substantially less than the originals. Please respect the copyright restrictions noted.

Click on the word ENTER below to see examples of my work.

MYNEDIAD/ENTER