logo
Wrecsam Tri Treiathlon/Triathlon
Peldroed Chwaraeon/Sport
Amrywiol Amrywiol/Misc
Wa! Bala Wa! Bala
Canolfan Cywain Canolfan Cywain Centre
Ffair Wledig/Country Fair Ffair Wledig/Country Fair
Botwnnog Botwnnog

EVAN L. DOBSON - cysylltu/contact

Gallwch gysylltu a mi mewn amryw o ffyrdd.
You can contact me in a number of ways.

Drwy anfon llythyr, ffonio, neu os y dymunwch drwy ebost wrth glicio isod
By letter, telephone, or if you prefer, email by clicking ebost/email

Llygad yr Haul
Mawnog Fach
Y Bala
Gwynedd,
LL23 7YY
Cymru / Wales

Tel: 01678 521020
Tel: 01678 529000
Symudol/Mobile: 07905 535495