logo
Wrecsam Tri Treiathlon/Triathlon
Peldroed Chwaraeon/Sport
Amrywiol Amrywiol/Misc
Wa! Bala Wa! Bala
Canolfan Cywain Canolfan Cywain Centre
Ffair Wledig/Country Fair Ffair Wledig/Country Fair
Botwnnog Botwnnog

EVAN L. DOBSON - prisiau/prices

Maint - modfeddi
                                                        
7.5x5..............................................   6.00
12x8..............................................  12.00
15x10............................................. 16.00
18x12............................................  20.00

Llun cydraniad uchel drwy e-bost....... 11.50
a 10.00 yr un am bob llun wedyn.

Costau cludiant yn ychwanegol i'r uchod
DU a Gogledd Iwerddon 1.50, 1.99 i Ewrop a 4.25 i weddill y byd.

Gellir brynu lluniau drwy siec, arian parod, trosglwyddiad banc neu Paypal.
(Manylion pellach drwy gais.)

Caiff lluniau eu printio yn arferol ar bapur lystr onibai i chi ofyn am bapur sglein.

© Mae hawlfraint ar yr oll o'r lluniau yn perthyn i Evan Dobson.


Size - inches
                                                        
7.5x5..............................................   6.00
12x8..............................................  12.00
15x10............................................. 16.00
18x12............................................  20.00

E-mail of High Res. Photo...............11.50
and 10.00 for each subsequent photo.

These prices exclude postage and packaging -
which is 1.50 for U.K. and Northern Ireland, 1.99 for European and
4.25 for the Rest of the World orders.

Photos can be purchased by cheque, cash, bank transfer or Paypal.
(Please ask for details.)

All digital photographs will be printed on professional paper and will be in Lustre
finish as standard, but Gloss paper is available on request.

© Copyright of all photographs belongs to Evan Dobson.