logo
Wrecsam Tri Treiathlon/Triathlon
Peldroed Chwaraeon/Sport
Amrywiol Amrywiol/Misc
Wa! Bala Wa! Bala
Canolfan Cywain Canolfan Cywain Centre
Ffair Wledig/Country Fair Ffair Wledig/Country Fair
Botwnnog Botwnnog

EVAN L. DOBSON - hawlfraint/copyright


HAWLFRAINT

Mae pob llun ar wefan Lluniau Dobson wedi ei ddiogelu gan ddeddfau hawlfraint rhyngwladol ac yn eiddo ir ffotograffydd Evan L. Dobson.

Nid yw prynu llun yn golygu mai chi syn berchen y ddelwedd ar y llun hwnnw, ac ni ellwch ei werthu, drwyddedu, drosglwyddo nai rannu i unrhyw drydydd barti. Ni ellir copo, dyblygu, cyhoeddi na defnyddior llun mewn unrhyw fodd masnachol heb yn gyntaf dderbyn caniatad. Maer copi or ddelwedd brynwyd ar gyfer eich defnydd eich hun yn unig.COPYRIGHT

All photographs on the Lluniau Dobson website are protected by international copyright laws and are owned by the photographer Evan L. Dobson.

Purchasing of prints does not mean that you own the image, and you may not sell, license, transfer, or distribute them to any third party. The photograph may not be copied, duplicated, published or used in any commercial way without prior permission. The purchased image copy is for your personal use only.